Google

Apie banką

2012 m. balandžio 1 d. sėkmingai baigtas Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete du metus vykdytas ,,Banko ir draudimo paslaugų imitacinės įmonės įkūrimas ir veikla virtualioje aplinkoje – rengiamų specialistų profesionio mokymo efektyvumo didinimo ir konkurencingumo moderniomis IT paremtame versle garantas“ projektas. Projektui įgyvendinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. kovo 10 d.įsakymu Nr. V-317 ,,Dėl finansavimo skyrimo pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto ,,Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonę ,,Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“, buvo skirtos ES fondų lėšos bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Projekto partneriai: Nacionalinė draudimo brokerių įmonių asociacija, Lietuvos finansų maklerių asociacija bei asociacija ,,INVESTORS FORUM“.

Įkūrėjai: BN08A grupės studentai

MOTO „Čia ir dabar, Jums ir Jūsų ateičiai!“

Vizija – sudaryti galimybes gyventojams, įmonėms ir visuomenei augti. Strateginis banko klientų partneris, teikiantis patikimas finansines paslaugas.

Misija – būti klientų partneriu ir pagalbininku, įgyvendinant jų siekius ir poreikius.

 

VPMF VIKO BANKO darbuotojų vertybės:

  1. Profesionalumas;
  2. Atsakingumas;
  3. Paprastumas;
  4. Abipusė pagarba;
  5. Rūpestingumas;
  6. Bendruomeniškumas.

 

VPMF VIKO BANKO veikla nepertraukiama!!!

Darbuotojai nuolatos keičiasi, taip banko veikla nesustoja, organizuojama naujai:

*  naujos idėjos,

*  nauji lūkesčiai,

*  vis geresni darbo rezultatai.