Google

Terminuotasis indėlis

Terminuotasis indėlis – tai saugus būdas laikyti savo santaupas indėlio sąskaitoje banke pasirinktą laikotarpį ir gauti už jas iš anksto žinomas, nustatytas palūkanas.

Pagrindinės sąlygos:

  • Mažiausia suma 29 € arba ekvivalentas JAV doleriais.
  • Kaupiamojo indėlio sąskaitą galite papildyti bet kada.
  • Mažiausia indėlio papildymo suma – 3 €.
  • Trumpiausias terminas 7 dienos, ilgiausias – 5 metai.
  • Galite pasirinkti, kada turi būti išmokamos palūkanos – kiekvieną mėnesį ar terminui pasibaigus.
  • Visi sukaupti pinigai (indėlis ir neišmokėtos palūkanos) išmokami indėlio termino pabaigos dieną.
  • Jeigu indėlininkas indėlį atsiima anksčiau sutartyje nustatyto termino, už faktinį terminuotojo indėlio laikymo terminą palūkanos nemokamos.

Terminuotąjį indėlį galima padėti VIKO banko skyriuje,  o papildyti galite: tiek banko skyriuje, tiek internetu, jei naudojatės paslaugomis internetu.

VIKO banke laikomi indėliai apdrausti VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“, pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą.