Google

Kredito linija

Kredito linija – tai trumpalaikės paskolos forma. Kredito linija skirta apyvartinėms lėšoms papildyti, garantijoms bei laidavimams teikti, dokumentiniams akredityvams leisti. Jei Jūsų įmonė naudojasi kredito linija, galite bet kuriuo metu pasiskolinti visą ar dalį iš anksto numatytos kredito linijos sumos.

 

Sąlygos:

  • kredito linija gali būti suteikta 12 mėnesių su teise pratęsti ją dar 12 mėnesių;
  • mažiausia kredito linijos suma – 2896 € arba atitinkama suma JAV doleriais;
  • kredito linijos suma paprastai būna vieno- dviejų mėnesių įmonės vidutinių pardavimų sumos;
  • paskola turi būti užtikrinama įkeičiant žemę ir pastatus, kitą kilnojamąjį/nekilnojamąjį turtą, atsargas ir finansines lėšas, garantijomis ir laidavimais;
  • įmonė turi turėti ne mažesnę kaip 1 metų veiklos patirtį;
  • įmonė turi turėti banko sąskaitą „VIKO” banke mažiausiai 3 mėnesius;
  • įkeičiamas turtas turi būti įvertintas bankui priimtinų nepriklausomų turto vertintojų ir apdraustas bankui priimtinoje draudimo bendrovėje.
  • palūkanos skaičiuojamos nuo tos dienos, kai įmonės prašymu (mokėjimo pavedimu) kredito linijos lėšos nurašomos nuo paskolinės sąskaitos;
  • palūkanos skaičiuojamos nuo negrąžintos kredito linijos sumos ir skaičiuojamos iki kredito linijos termino pabaigos;
  • palūkanos yra skaičiuojamos kas mėnesį ir nuskaičiuojamos nuo sąskaitos kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną.